Národní kongres ČSÚCH 2022 a X. Liberecké dny úrazové chirurgie 23. - 24. června 2022, Technická univerzita Liberec

Partneři

NABÍDKA PARTNERSTVÍ PŘI KONGRESU

PARTNERSTVÍ:

PARTNER KONGRESUod 10.000 Kč
HLAVNÍ PARTNERod 20.000 Kč
GENERÁLNÍ PARTNERod 150.000 Kč

PARTNER KONGRESU

HLAVNÍ PARTNER

GENERÁLNÍ PARTNER

DALŠÍ MOŽNOSTI PARTNERSTVÍ

Pronájem výstavní plochy v budově G3 (foyer kongresového sálu):

Firemní sympozium

Inzerce

Venkovní reklama

Registrace účastníků

do 2 m21 registrace zdarma
do 6 m22 registrace zdarma
do 10 m23 registrace zdarma

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH 21%.
Konkrétní aranžmá sjednejte domluvou se sekretariátem kongresu e-mailem partner@csuch2022.cz