Národní kongres ČSÚCH 2022 a X. Liberecké dny úrazové chirurgie 23. - 24. června 2022, Technická univerzita Liberec

Kontakt

SEKRETARIÁT KONGRESU:

PRESIDENT KONGRESU
MUDr. Jaroslav ŠRÁM, PhD
přednosta TOC, KN Liberec
602 698 109
ČESTNÝ PŘEDSEDA
MUDr. Josef MÄRZ
předseda ČSÚCH
VÝKONNÝ TAJEMNÍK
MUDr. Martin KŘIVOHLÁVEK
primář TOC, KN Liberec
602 684 742

ORGANIZAČNÍ ŠTÁB KONGRESU:

VEDOUCÍ PRODUKCE
Milan ŠIMÁČEK
CCL
604 228 055
REGISTRACE
Hana HUDECOVÁ
CCL
604 228 075
ODBORNÝ PROGRAM
MUDr. Jaroslav ŠRÁM, PhD
MUDr. Martin KŘIVOHLÁVEK
KOMERČNÍ SPOLUPRÁCE
MUDr. Martin KŘIVOHLÁVEK
Milan ŠIMÁČEK

Liberec, březen 2022