Národní kongres ČSÚCH 2022 a X. Liberecké dny úrazové chirurgie 23. - 24. června 2022, Technická univerzita Liberec

Národní kongres ČSÚCH 2022 a X. Liberecké dny úrazové chirurgie

Vážené kolegyně, kolegové, mílí přátelé,
rádi bychom Vás pozvali na

Národní kongres ČSÚCH 2022 a X. Liberecké dny úrazové chirurgie

Letošní kongres z pověření České společnosti úrazové chirurgie pořádá Krajská nemocnice Liberec a.s. ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Technické univerzity Liberec.

Datum konání: čtvrtek 23. - pátek 24. června 2022
Místo konání: Technická univerzita Liberec a Warehouse Liberec

Odborný program kongresu, pokyny k registraci a další informace naleznete v odkazu program.

S přátelskými pozdravem,

MUDr. Jaroslav Šrám, PhD
prezident kongresu
přednosta Traumatologicko-ortopedického centra se Spinální jednotkou,
KN Liberec a.s